• 100% prirodna terapija

Zeolit se koristi kao 100% prirodna suportivna medicinska terapija kod tumorskih oboljenja. Indikacije za primjenu aktiviranog zeolita klinoptilolita kod tumorskih oboljenja:

• imunomodulatorska svojstva zeolita (Pavelić, Žarković i dr.)

• antioksidansna svojstva zeolita (neutralizator ROS/ Abuja, Pavelić i dr.)

• stimulator antioksidantnih celularnih enzima (SOD-superoksid dismutaze, GPx- glutatin peroksidaze , CAT-katalaze, reduktaze -Ivković)

• mehanizam ionske izmjene kao triger inhibicije pKB (apoptotički efekt – programirana smrt tumorske stanice-p27-Pavelić )

• zeolit kao detoksikator kod kemoterapije i radioterapije (Karl Hechct)

• roborans efekti zeolita kod malignih pacijenata (Ivković, Hechct)

• zeolit unapređuje kvalitetu života (Karnowsky)

• zeolit lokalno djeluje na kožu i sluznicu (radijacijski dermatitis, gljivice u ustima -Pavelić i dr.

  • Suportna medicinska terapija

Zeolit nije lijek nego suportivna medicinska terapija koja ima opravdanu primjenu u onkologiji, jer prevenira nastajanje karcinoma, unapređuje psihofizičko stanje onkoloških bolesnika, unapređuje imunološki i antioksidativni status pacijenata, pomaže, olakšava i ubrzava proces liječenja onkoloških bolesnika, a zbog roboransnih efekata zeolit u velikom broju slučajeva omogućava da pacijenti mogu proći kroz zahtjevne programe klasične onkološke terapije.

Znanstvene teze upućuju na opravdanost kliničkih istraživanja, konkretno:

• antitumorski efekti zeolita pripisuju se njegovoj sposobnosti da pobjedi imunološku reakciju i uzrokuje apoptozu

• zeolit inhibira protein kinase B (c-Akt) i inducira ekspresiju supresora tumorskog rasta , gena p21WAF1/CIP1 i p27KIP1 i blokira rast odgovarajućih kancerogenih stanica

• nano čestice zeolita manje od 5 mikrona prodiru u limfoidno tkivo povezano s tankim crijevom-GALT preko kojeg stupaju u kontakt s imunološkim sustavom i mijenjaju ga

• zeolit se inkorporira u liposome i stvara membranske sustave, preko kojih ostvaruje indirektnu modifikaciju reakcije imunološkog sustava, zbog čega mu znanstvenici pripisuju svojstvo SAG – superantigena

Zeolit prevenira nastajanje karcinoma, jer adsorbira kancerogene supstance, npr. nitrozamine, aflatoksine, dioksine, nikotin iz cigareta i druge opasne kancerogene. Poznato je da je 75% ili više karcinoma u direktnoj vezi s aktivnošću toksina u organizmu. Nitrozamini su opasne kancerogene supstance koje se najčešće nalaze u prerađenim prehrambenim proizvodima, posebno mesnim prerađevinama, a dovode se u vezu s karcinomom pankreasa, želuca i crijeva, te dijabetesom tipa II. Zeolit vezuje nitrozamine u probavnom traktu, prije nego se uspiju adsorbirati u organizam.

Prevencija karcinoma je jedan od najvećih izazova s kojom se suočavala medicina u prošlom stoljeću. Porastom zagađenja okoliša i kontaminiranjem hrane i vode, vjerojatnost oboljenja od karcinoma je dramatično porasla. Teški metali kao i herbicidi, pesticidi, mikotoksini, ratni kemijski otrovi i drugi, imaju sposobnost da budu uzročnici karcinoma. Najrašireniji kancerogen je nitrozamin, a veliku opasnost predstavljaju lijekovi, aditivi i brojne druge toksične supstance.

Zbog svoje sposobnosti da vezuje ogroman broj pozitivno nabijenih toksina i tako indirektno neutralizira njihov efekt, koji potiče formiranje karcinoma, zeolit zauzima istaknuto mjesto u borbi s teškim malignim i drugim kroničnim oboljenjima.

Dokazano je da zeolit vezuje i neutralizira nitrozamine u probavnom traktu. Ovo je od velikog značaja obzirom na opasnost od nitrozamina koji su pronađeni u prerađenim namirnicama, u dimu cigareta i pivu. Nitrozamini su moćni i opasni uzročnici karcinoma i odgovorni su za dramatični porast rizika raka. Inhaliraju se ili ulaze u tijelo putem hrane i pića. Konzumiraju se gotovo svakodnevno u mesnim prerađevinama: slanini, kobasicama, salami, u mesnim sendvičima, pizama, konzerviranim juhama i drugim tvorničkim prehrambenim proizvodima. Porast stope karcinoma pankreasa u svijetu iznosi 68% – karcinom crijeva bilježi sličan rast. Leukemija i karcinom mozga također snažno koreliraju s konzumiranjem mesnih prerađevina. Odnedavno je poznato da su nitrozamini uzročni faktor i dijabetesa tipa II.

Iako su nitrozamini vrlo kancerogeni, da bi postali sposobni djelovati na DNA i uzrokovati mutaciju odnosno karcinom, nitrozamini najprije iziskuju metabolitičku aktivaciju. Zeolit, kao selektivni adsorbens, može odstraniti nitrozamine iz organizma. Zeolit hvata i izolira komponente nitrozamina iz tijela, te prevenira njihovo biokemijsko djelovanje u tijelu. Ovaj jednostavni efekt zeolita godišnje potencijalno može spasiti i zaštititi živote miliona ljudi diljem svijeta.

Više o prevenciji kancerogenih supstanci – vidi “detoksikacija” .

Primjena zeolita kod oboljelih od malignih bolesti u relativno kratkom roku izaziva poboljšanje općeg stanja zdravlja i kvalitete života što pokazuje Karnowsky skala. Kod bolesnika je zabilježeno povećanje tjelesne težine, a u odnosu na dijagnozu ublaženi su simptoma bolesti i unaprjeđena kvalitete života.

Djelomična ili potpuna remisija bolesti pokazala se kao moguća ali je ovisila o nizu čimbenika: o psihofizičkom stanju oboljelih, uvjetima života, tipu tumora, fazi bolesti, trajanju terapije.

Iskustvo je pokazalo da je i nakon eventualne remisije treba nastaviti preventivnu terapiju radi održavanja imuniteta i prevencije recidiva.

 

Suportivna terapija zeolitom kod onkoloških bolesnika normalizira hematološke i biokemijske pokazatelje: SE, E, L, Tr, gGT, AST, ALT, LDH, otklanja gljivice u ustima i jednjaku, povećava difuzijski kapacitet pluća i kontraktilnost srčanog mišića, poboljšava opće stanje, oboljeli dobivaju na težini, smanjuje se a ponekad i isključuje potreba za analgeticima, ublažava depresija i nesanica. Danas nije sporno da zeolit kao suportivna terapija ima svoje opravdano mjesto u suvremenoj onkologiji.

Zeolit se u onkologiji primjenjuje kao 100% prirodna suportivna medicinska terapija, koja nema nikakvih negativnih efekata.

U desetinama znanstvenih studija, uključujući radove Instituta Ruđer Bošković, istraženi su mehanizmi antitumorskih svojstava zeolita. Na Prvom hrvatskom simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem o suportivnoj terapiji kod onkoloških bolesnika, na Brijuni 2008, zeolit je predstavljen kao znanstveno utemeljena suportivna terapija u onkologiji.

Znanstvenici su dokazali da na staničnoj razini zeolit aktivira mehanizam supresije tumorskog rasta, odnosno da aktivira stanične gene koji utječu na programiranu smrt stanice, na apoptozu. Američke pilot studije, klinička i anegdotalna iskustva diljem svijeta pokazuju da onkološki bolesnici imaju pozitivne efekte na suportivnu terapiju zeolitom, od poboljšanja kvalitete života, produljenja životnog vijeka, sporijeg razvoja bolesti do remisije simptoma.

Zeolit ima rijetku sposobnost da pohrani u svoju mikroporoznu strukturu enorman broj pozitivno nabijenih iona, koji su kancerogeni uzročnici. Na taj način zeolit direktno neutralizira njihov kancerogeni efekt. Istraživanja su pokazala da zeolit na staničnoj razini doprinosi procesu antitumorske aktivnosti. Zbog privlačenja pozitivnih supstanci koje okružuju tumorsku molekulu, zeolit postupno razvija pozitivan naboj i konačno postaje u cjelini pozitivno nabijen. Tada on bude privučen i gurnut prema membrani tumorske stanice koja je negativno nabijena. Pritom se aktiviraju određeni stanični geni, npr. gen p21 koji kontrolira progresiju staničnog ciklusa umnažanja i važan je u funkcioniranju supresije tumora. Aktiviranje tog staničnog gena na staničnoj razini zaustavlja rast tumora direktnom supresijom signala rasta, što ima posljedično djelovanje na usporavanja i eventualno zaustavljanje rasta tumorske mase do djelomične ili totalne remisije.

Mehanizme antitumorskog djelovanja zeolita istraživali su znanstvenici hrvatskog Instituta R. Bošković pod vodstvom prof Krešimira Pavelić. Njihova su istraživanja bila poticaj i drugim svjetskim znanstvenicima, pa je američki znanstvenik Dr. Harvey Kaufmana patentirao tekući zeolit, koji se u USA koristi kao adjuvansna terapija kod brojnih kroničnih i teških oboljenja.

Prof. Pavelić i suradnici su objavili da aktivirani zeolit pokazuje neočekivano pozitivan učinak kod raka, infekcijskih i autoimunoloških bolesti, te navode da se mehanizam djelovanja sastoji od jačanja imunološke reakcije, a uočeno je da su imunogeniji tumori podložniji djelovanju aktiviranog zeolita.

Zeolit uspostavlja normalni pH nivo u malignim stanicama. Tumorske stanice bujaju u kiselom okruženju, uspješno bježeći detekciji imunog sustava. Zeolit uspostavlja pH vrijednost od 7,4, pa kad se maligne stanice nađu u tako povećanom alkalnom okruženju, nemaju mogućnosti da se dupliciraju i nakon 6 tjedana počinju postupno odumirati.

Istražujući imunostimulatorsko djelovanje zeolita, znanstvenici su dokazali da se zeolit ponaša poput superantigena, pa se može govoriti o supervakcini kao vrsti imunostimulacijskog djelovanja, što ima posebni značaj u adjuvantnom liječenju autoimunih, infekcijskih i malignih bolesti.

Na pitanje da li je zeolit siguran i da li je to zaista supstanca koja pomaže očuvati zdravlje i prevenirati karcinom i druge degenerativne bolesti, pored brojnih toksikoloških i drugih znanstvenih dokaza, odgovor je ponudio i američki istraživač i nutricionist Mike Adams, koji je u prosincu 2005 objavio izvode iz studije prof Ricka Dietscha o rezultatima primjene zeolita u prirodnoj antitumorskoj terapiji, navodeći da dobiveni rezultati nadmašuju mnoge poznate terapije.

On navodi da je zeolit supstanca koja u mnogim slučajevima korelira s remisijom tumora. Premda se radi o preliminarnom pilot istraživanju, rezultati su izazvali veliku pažnju američkih znanstvenih krugova i široke javnosti. Rezultati tog istraživanja pokazali su da je u 78% slučajeva nastupila remisija karcinoma različitih tipova. Studija nosi naziv “11 strategija kako pobijediti karcinom” i rađena je u vezi s istraživanjima LifeLink Pharmaceuticals u USA državi Ohajo. Važno je naglasiti da su se u ovom istraživanju osim zeolita kao prvog “stratega” u borbi protiv karcinoma, paralelno koristili i brojni drugi prirodni proizvodi: klamatske alge, tekući kisik i drugi, pa ovaj rezultat treba sagledavati kao zbirni efekt kompletne terapije primijenjenih prirodnih proizvoda.

Osim istraživanja na Institutu “R. Bošković” i drugim znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj, izvršena su brojna klinička istraživanja i na austrijskim klinikama Humanomed II u Villachu i u austrijskoj Pokrajinskoj bolnici u Leobenu. Ovim istraživanjima obuhvaćeni su karcinomi cerviksa uterusa, karcinom dojke, tumor MiaPaCa2 – karcinom pankreasa čovjeka, HeLa – karcinom cerviksa čovjeka, i Hep2 – karcinom laringsa čovjeka, melanom B16, limfom, tumori raka prostate, raka jetre, Kronove bolesti, raka crijeva, debelog crijeva, pluća, bronha, mjehura, hepatocelularni karcinom, malignom, glioblastom, karcinomi glave i vrata, leukemije i drugi. Primjena aktiviranog zeolita uzrokovala je skalu pozitivnih efekata, od poboljšanja ukupnog zdravstvenog stanja, produženja očekivanog životnog vijeka, a izvještaji govore i o smanjenjenju tumorske mase do njihove djelomične ili potpune remisije. Navedene kliničke opservacije i iskustva potrebno je evaluirati odgovarajućim kliničkim studijama.

Panactive fitofarmakološke supstance

Izbor ovisi o potrebama organizma

  • OPC+C – preporuča se kod tumorskih oboljenja jer ima snažni antioksidacijski učinak, jača imunološku obranu

  • Weihrauch (green health) pokazuje anitumorsku aktivnost kod svih tumorskih oboljenja, posebno malignih melanoma, raka mjehura, mozga, leukemije, dišnih organa, edema koji su posljedica tumora mozga

  • Bio Maca balansira hormone, regulira endokrini sustav, smanjuje probleme prostate, ima imunostimulativno djelovanje, jača snagu i vitalnost, otklanja tjeskobu i stres 

  • Curcuma – zaustavlja rast kancerogenih stanica i prevenira tumorske bolesti, posebno prostate, jajnika, dojke, melanom, smanjuje rizik leukemije, čistač jetre.

  • Urtica pomaže kod svih poremećaja urološkog trakta, bubrega, mjehura, prostate, te kod leukemije.